Nationell stafettorientering för 20-mannalag
FAQ

Här finns svar på en del frågor om Tjoget.
Har du någon fråga som inte besvaras nedan, skicka ett mail till info@tjoget.nu.

 

 

Är några av sträckorna gafflade?
Nej, alla sträckor är raka, s.k. hängsträckor, utan gaffling.

 

Får laget fortsätta att springa om laget har felstämplat?
Ja, men laget får starta i nästkommande omstart och därefter fortsätta tävlingen.

 

Händer de ofta att enheter inte registrerar en stämpling? Blir laget diskat även om flera konkurrenter kan garantera att man varit vid kontrollen?
Om en löpare kommer i mål utan registrerad stämpel kommer laget att diskvalificeras även om andra lag kan garantera att man varit med i klungan. Troligen har man stämplat för fort så att överföringen från enheten till SI-card
inte hunnits med.

 

Har alla sträckor samma sistakontroll?
Nej, str 1-6, 8-12, 16-18 har en sistakontroll, övriga en annan.

 

Hur många klubbar får max vara med i ett lag?
Enligt SOFT:s regler får flera klubbar bilda ett kombinationslag. Dock får inte en klubb ingå i mer än ett kombinationslag förutom egna lag.

 

Om ett lag är med i en omstart, hamnar laget efter alla andra lag som inte varit med i omstart i resultatlistan?
Nej, lag som gjort en eller flera omstarter placeras i tidsordning i resultatlistan. Totaltiden bestämmer alltså placeringen oavsett om laget varit med i omstart eller ej.

NYHETER

Nu är alla omstartsprotokoll genomgångna och officiella resultatlistan klar.

(2023-07-04)


© www.tjoget.nu